Zmiana cennika

Szanowni Państwo,

W roku 2021 i 2022 nastąpił znaczny wzrost inflacji, najwyższy od 20 lat. W roku bieżącym ceny nadal rosną i mówi się o „galopującej” inflacji. Na rynkach wszystko drożeje. Ceny energii elektrycznej, paliwa, urządzeń teleinformatycznych i usług telekomunikacyjnych są coraz wyższe. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost kosztów funkcjonowania sieci internetowej LYNXNET.

Mając na uwadze powyższy cen inflacji i chcąc utrzymać na odpowiednim poziomie technicznym świadczone usługi na rzecz Państwa jesteśmy zmuszeni pierwszy raz od 17 lat podwyższyć wysokość abonamentu.

Nowy cennik na został udostępniony w zakładce Oferta.