Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • bezpłatny pomiar sygnału – sprawdzenie warunków technicznych
 • umowa pisemna na czas nieokreślony /okres wypowiedzenia-30dni/
 • internet dostępny 24h/dobę
 • brak limitu danych
 • w porze nocnej 23:00 – 7:00 prędkość Internetu jest podwojona
 • możliwość podłączenia dowolnej ilości urządzeń poprzez zakupiony u nas router (notebook, tel. komórkowy, smartphone, tablet, drukarka itp.)

Koszt instalacji obejmuje:

 • antena, uchwyt, kabel, skonfigurowane urządzenie odbiorcze
 • montaż anteno-routera na uchwycie z przeprowadzeniem kabla kategorii 5e
  do miejsca instalacji routera Wi-Fi bądź komputera
 • instalacja programu antywirusowego na komputerze klienta

Cennik (nie dotyczy obszaru Gminy Liniewo)

I. Miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci Internet

Nazwa taryfy internetowej EKONOMICZNA STANDARD PREMIUM VIP
Max. prędkość pobierania danych 3 Mbit/s 6 Mbit/s 12 Mbit/s 18 Mbit/s
Max. prędkość wysyłania danych 0,5 Mbit/s 1 Mbit/s 2 Mbit/s 3 Mbit/s
Miesięczna opłata abonamentowa 30,00 zł z VAT 45,00 zł z VAT 60,00 zł z VAT 80,00 zł z VAT
Publiczny adres IP 12,30 zł z VAT 12,30 zł z VAT 12,30 zł z VAT 12,30 zł z VAT

II. Jednorazowe opłaty instalacyjne

Rodzaj opłaty Netto Podatek Brutto
Zestaw abonencki CPE 161,79 zł 37,21 zł 199,00 zł
Domowy router bezprzewodowy WiFi (standard 802.11b/g/n) wraz z konfiguracją 48,78 zł 11,22 zł 60,00 zł

III. Dodatkowe opłaty związane z instalacją i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych

Rodzaj usługi Netto Podatek Brutto
* Zmiana taryfy internetowej na wyższą Bez opłat Bez opłat Bez opłat
* Zmiana taryfy internetowej na niższą Bez opłat Bez opłat Bez opłat
** Czasowe zawieszenie usługi na wniosek Abonenta Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Przywrócenie dostępu do Usługa Internetowa po odłączeniu z powodu nieuregulowania należnych płatności
(po uregulowaniu zaległości)
Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Wystawienie duplikatu rachunku/faktury:
   a) odbiór w siedzibie Dostawcy Usług 1,00 zł 0,23 zł 1,23 zł
   b) wysyłka pocztą tradycyjną do Abonenta 3,00 zł 0,69 zł 3,69 zł
   c) wysyłka na e-mail Abonenta Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Bezpodstawne wezwanie serwisanta 32,52 zł 7,48 zł 40,00 zł
Ponowna konfiguracja Sprzętu (jeśli zmiana konfiguracji nastąpiła z winy Abonenta) 32,52 zł 7,48 zł 40,00 zł

Cennik (dla obszaru Gminy Liniewo)

I. Miesięczne opłaty abonamentowe za dostęp do sieci Internet

Nazwa taryfy internetowej EKONOMICZNA STANDARD PREMIUM
Prędkość ściągania danych 2 Mbit/s 4 Mbit/s 8 Mbit/s
Prędkość wysyłania danych 0,25 Mbit/s 0,5 Mbit/s 0,75 Mbit/s
Miesięczna opłata abonamentowa BRUTTO (z VAT) 25,00 zł 40,00 zł 50,00 zł

II. Jednorazowe opłaty instalacyjne

Rodzaj opłaty Netto Podatek Brutto
Zestaw abonencki CPE 161,79 zł 37,21 zł 199,00 zł
Domowy router bezprzewodowy WiFi (standard 802.11b/g/n) wraz z konfiguracją 48,78 zł 11,22 zł 60,00 zł

III. Dodatkowe opłaty związane z instalacją i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych

Rodzaj usługi Netto Podatek Brutto
* Zmiana taryfy internetowej na wyższą Bez opłat Bez opłat Bez opłat
* Zmiana taryfy internetowej na niższą Bez opłat Bez opłat Bez opłat
** Czasowe zawieszenie usługi na wniosek Abonenta Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Przywrócenie dostępu do Usługa Internetowa po odłączeniu z powodu nieuregulowania należnych płatności
(po uregulowaniu zaległości)
Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Wystawienie duplikatu rachunku/faktury:
   a) odbiór w siedzibie Dostawcy Usług 1,00 zł 0,23 zł 1,23 zł
   b) wysyłka pocztą tradycyjną do Abonenta 3,00 zł 0,69 zł 3,69 zł
   c) wysyłka na e-mail Abonenta Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Bezpodstawne wezwanie serwisanta 32,52 zł 7,48 zł 40,00 zł
Ponowna konfiguracja Sprzętu (jeśli zmiana konfiguracji nastąpiła z winy Abonenta) 32,52 zł 7,48 zł 40,00 zł
Zamknij Menu